FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Igor Brautović
glasova: 6
bodova: 8
2. Branko Balaško
glasova: 3
bodova: 6
3. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 2
bodova: 4
4. Samir Zahirović
glasova: 2
bodova: 1
5. Dorotea Maretić
glasova: 1
bodova: 1
6. Božena Šafran
glasova: 1
bodova: 1
7. Ira Šutina
glasova: 1
bodova: 1
8. Ljiljana Ferić
glasova: 1
bodova: 1
9. Tijana Lubura
glasova: 0
bodova: 1
10. Goran Gašparac
glasova: 0
bodova: 1