FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Igor Brautović
glasova: 10
bodova: 8
2. Dorotea Maretić
glasova: 6
bodova: 6
3. Peter Balantič
glasova: 3
bodova: 4
4. Ira Šutina
glasova: 3
bodova: 1
5. Božena Šafran
glasova: 2
bodova: 1
6. zdenko pocrnja
glasova: 2
bodova: 1
7. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 1
bodova: 1
8. Tijana Lubura
glasova: 1
bodova: 1