FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Peter Balantič
glasova: 7
bodova: 8
2. [N] Antonija Kodžoman
glasova: 5
bodova: 6
3. Dorotea Maretić
glasova: 2
bodova: 4
4. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 2
bodova: 1
5. Marko Vučenik
glasova: 2
bodova: 1
6. [F][N] Igor Brautović
glasova: 2
bodova: 1
7. Božena Šafran
glasova: 0
bodova: 1
8. Tijana Lubura
glasova: 0
bodova: 1