FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Igor Brautović
glasova: 7
bodova: 8
2. Peter Balantič
glasova: 4
bodova: 6
3. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 3
bodova: 4
4. [F] Kristinka Baglama
glasova: 3
bodova: 1
5. Dorotea Maretić
glasova: 2
bodova: 1
6. Ivana Kolenc
glasova: 1
bodova: 1
7. Filip Baotić
glasova: 0
bodova: 1