FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Samir Zahirović
glasova: 4
bodova: 8
2. Marko Vučenik
glasova: 4
bodova: 6
3. [N][V] darija šesto
glasova: 2
bodova: 4
4. Hamza Kulenović
glasova: 1
bodova: 1
5. Dorotea Maretić
glasova: 1
bodova: 1
6. Božena Šafran
glasova: 1
bodova: 1
7. Ivana Kolenc
glasova: 1
bodova: 1
8. Korisnik 13407
glasova: 1
bodova: 1
9. Margarita Biskup
glasova: 1
bodova: 1
10. Biljana Gasparincic
glasova: 0
bodova: 1