FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [N] Snježana Bratanović
glasova: 4
bodova: 8
2. [F][N] Igor Brautović
glasova: 3
bodova: 6
3. [F] Kristinka Baglama
glasova: 3
bodova: 4
4. Marko Vučenik
glasova: 2
bodova: 1
5. [N] Antonija Kodžoman
glasova: 2
bodova: 1
6. Lidija Novković
glasova: 2
bodova: 1
7. [F][N] Ivana Žinić
glasova: 1
bodova: 1
8. Silvija Munda
glasova: 0
bodova: 1
9. Božena Šafran
glasova: 0
bodova: 1
10. [N][V] Slavko Drobnić
glasova: 0
bodova: 1