FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Samir Zahirović
glasova: 6
bodova: 8
2. Viktor Katalenić
glasova: 3
bodova: 6
3. Dejan Derenčinović
glasova: 2
bodova: 4
4. [N][V] Slavko Drobnić
glasova: 2
bodova: 1
5. [F][N] Marina Ribar
glasova: 1
bodova: 1
6. Božena Šafran
glasova: 1
bodova: 1
7. Darko Žgela
glasova: 1
bodova: 1
8. [F][N] Ivana Žinić
glasova: 0
bodova: 1
9. Davor Kerovec
glasova: 0
bodova: 1
10. Silvija Munda
glasova: 0
bodova: 1