FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [N][V] darija šesto
glasova: 4
bodova: 8
2. [F][N] Ivana Žinić
glasova: 4
bodova: 6
3. Božena Šafran
glasova: 3
bodova: 4
4. [F] Matija Peček
glasova: 3
bodova: 1
5. Margarita Biskup
glasova: 2
bodova: 1
6. [F] Rene Švigir
glasova: 2
bodova: 1
7. Marijana Vukoja
glasova: 2
bodova: 1
8. [F] Kristinka Baglama
glasova: 1
bodova: 1
9. Drago Toroman
glasova: 1
bodova: 1
10. Patko Dajana
glasova: 0
bodova: 1