FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. zvonimir perić
glasova: 10
bodova: 8
2. Dusan Vukovic
glasova: 6
bodova: 6
3. Marko Vučenik
glasova: 6
bodova: 4
4. [P] Ognjen Karabegovic
glasova: 5
bodova: 1
5. [N] Siniša Jakopec
glasova: 3
bodova: 1
6. Marko Pezelj
glasova: 3
bodova: 1
7. [F] Josip Stević
glasova: 2
bodova: 1
8. Branko Balaško
glasova: 1
bodova: 1
9. [F][N] Ivana Žinić
glasova: 1
bodova: 1
10. Boris Mataković
glasova: 1
bodova: 1