FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Korisnik 1168
glasova: 14
bodova: 8
2. Staša Sahman
glasova: 14
bodova: 6
3. Vedran Mandić
glasova: 13
bodova: 4
4. Heni Tade
glasova: 12
bodova: 1
5. Domagoj Borscak
glasova: 8
bodova: 1
6. Anton Štor
glasova: 3
bodova: 1
7. Iva Knežević
glasova: 3
bodova: 1
8. Ante Jurjević
glasova: 3
bodova: 1
9. Davorin Aničić
glasova: 2
bodova: 1
10. Marko Čolić
glasova: 0
bodova: 1