FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Ljiljana Ferić
glasova: 6
bodova: 8
2. STANE GORTNAR
glasova: 6
bodova: 6
3. zvonimir perić
glasova: 5
bodova: 4
4. Jerko Vlašić
glasova: 5
bodova: 1
5. Mark Per
glasova: 4
bodova: 1
6. Božena Šafran
glasova: 3
bodova: 1
7. daniela klokočki
glasova: 2
bodova: 1
8. [F] Antonio Bokšić
glasova: 2
bodova: 1
9. Darko Kovač
glasova: 1
bodova: 1
10. Ira Šutina
glasova: 1
bodova: 1