FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Samir Zahirović
glasova: 7
bodova: 8
2. daniela klokočki
glasova: 6
bodova: 6
3. [F] Zlatko Moškon
glasova: 5
bodova: 4
4. Željko Oskoruš
glasova: 4
bodova: 1
5. [F][N] Ivana Žinić
glasova: 4
bodova: 1
6. Branimir Cupar
glasova: 2
bodova: 1
7. Ira Šutina
glasova: 1
bodova: 1
8. Marijana Vukoja
glasova: 1
bodova: 1
9. zdenko pocrnja
glasova: 1
bodova: 1
10. Davor Kerovec
glasova: 1
bodova: 1