FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Daliborka Kaurin
glasova: 8
bodova: 8
2. Božena Šafran
glasova: 7
bodova: 6
3. Zdenko Frangez
glasova: 6
bodova: 4
4. [N] Snježana Bratanović
glasova: 6
bodova: 1
5. Leon Sačer
glasova: 3
bodova: 1
6. Željko Oskoruš
glasova: 2
bodova: 1
7. Dora Glavaš
glasova: 1
bodova: 1
8. Ines Habereiter
glasova: 1
bodova: 1
9. Filip Baotić
glasova: 1
bodova: 1
10. Zlatko Torta
glasova: 1
bodova: 1