FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F] Matija Peček
glasova: 14
bodova: 8
2. Branimir Cupar
glasova: 8
bodova: 6
3. Lovro Dujnić
glasova: 8
bodova: 4
4. Marija Mrkojević
glasova: 6
bodova: 1
5. Marinko Babić
glasova: 5
bodova: 1
6. Marina Šulentić
glasova: 4
bodova: 1
7. Silvija Munda
glasova: 2
bodova: 1
8. Tijana Lubura
glasova: 2
bodova: 1
9. [N] Snježana Bratanović
glasova: 0
bodova: 1
10. Marijana Pejić Brnić
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana