FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Igor Brautović
glasova: 9
bodova: 8
2. daniela klokočki
glasova: 6
bodova: 6
3. [F] Matija Peček
glasova: 4
bodova: 4
4. Edis Tresnjo
glasova: 3
bodova: 1
5. Korisnik 13336
glasova: 2
bodova: 1
6. [N] Božo Prlenda
glasova: 2
bodova: 1
7. [F][N] Ivana Žinić
glasova: 2
bodova: 1
8. Marija Mrkojević
glasova: 2
bodova: 1
9. antonia vodanović
glasova: 2
bodova: 1
10. [P] Ognjen Karabegovic
glasova: 1
bodova: 1