FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Igor Brautović
glasova: 9
bodova: 8
2. Vladimir Bogovčič
glasova: 8
bodova: 6
3. [F][N] Ivana Žinić
glasova: 7
bodova: 4
4. Izeta Pargan
glasova: 6
bodova: 1
5. Marinko Babić
glasova: 4
bodova: 1
6. daniela klokočki
glasova: 4
bodova: 1
7. Mark Per
glasova: 2
bodova: 1
8. Korisnik 12094
glasova: 2
bodova: 1
9. Marin Mikić
glasova: 1
bodova: 1
10. Korisnik 8934
glasova: 1
bodova: 1