FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Darko Kovač
glasova: 7
bodova: 8
2. Sandra Stipan
glasova: 7
bodova: 6
3. Goran Gašparac
glasova: 6
bodova: 4
4. [F] Zlatko Moškon
glasova: 4
bodova: 1
5. [F] Kristinka Baglama
glasova: 4
bodova: 1
6. [N] Antonija Kodžoman
glasova: 3
bodova: 1
7. Ranko Brajić
glasova: 2
bodova: 1
8. Krešimir Novinc
glasova: 2
bodova: 1
9. Branimir Cupar
glasova: 1
bodova: 1
10. [F] Sara Bertić
glasova: 0
bodova: 1