FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F] Antonio Stipinović
glasova: 15
bodova: 8
2. Samir Zahirović
glasova: 11
bodova: 6
3. Kristina Trupeljak
glasova: 8
bodova: 4
4. Dragan Nišler
glasova: 7
bodova: 1
5. Ante Odak
glasova: 7
bodova: 1
6. [N] Božo Prlenda
glasova: 6
bodova: 1
7. Maria Magdalena Bačić
glasova: 5
bodova: 1
8. [F] Antonio Bokšić
glasova: 3
bodova: 1
9. Ivana Kordić
glasova: 3
bodova: 1
10. Darko Žgela
glasova: 1
bodova: 1