FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Marinko Babić
glasova: 12
bodova: 8
2. Sandra Stipan
glasova: 9
bodova: 6
3. Mark Per
glasova: 6
bodova: 4
4. [F] Antonio Stipinović
glasova: 6
bodova: 1
5. [F] Simona Svalina
glasova: 6
bodova: 1
6. Amira Skopljak
glasova: 6
bodova: 1
7. Davor Kerovec
glasova: 2
bodova: 1
8. Ines Habereiter
glasova: 2
bodova: 1
9. [N] Antonija Kodžoman
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana
10. Elvis Pažin
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana