FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [N] Božo Prlenda
glasova: 19
bodova: 8
2. Antonio Mijatović
glasova: 7
bodova: 6
3. Daliborka Kaurin
glasova: 6
bodova: 4
4. Ivan Huljev
glasova: 5
bodova: 1
5. Tamara Cvetković
glasova: 4
bodova: 1
6. Branimir Cupar
glasova: 4
bodova: 1
7. Gordana Bajurin
glasova: 4
bodova: 1
8. Korisnik 12501
glasova: 1
bodova: 1
9. Marina Šulentić
glasova: 1
bodova: 1
10. Igor Malešević
glasova: 1
bodova: 1