FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Dragan Nišler
glasova: 11
bodova: 8
2. [N] Božo Prlenda
glasova: 10
bodova: 6
3. Željko Oskoruš
glasova: 6
bodova: 4
4. Boris Mataković
glasova: 5
bodova: 1
5. Marinko Babić
glasova: 5
bodova: 1
6. Ivana Kordić
glasova: 3
bodova: 1
7. Petar Paljaga
glasova: 2
bodova: 1
8. Bruno Krčar
glasova: 2
bodova: 1
9. Iris Trgovec
glasova: 0
bodova: 1
10. Luka Balković
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana