FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [N] Krešimir Prskalo
glasova: 12
bodova: 8
2. Mirjana Vranic
glasova: 6
bodova: 6
3. ivana zerovnik
glasova: 6
bodova: 4
4. [F] Simona Svalina
glasova: 6
bodova: 1
5. Alen Strkonjic
glasova: 4
bodova: 1
6. Branimir Cupar
glasova: 4
bodova: 1
7. Marija Mrkojević
glasova: 2
bodova: 1
8. Kristina Koboević
glasova: 1
bodova: 1
9. [N] Antonija Kodžoman
glasova: 1
bodova: 1
10. Gordana Nikolovska-Dimeska
glasova: 0
bodova: 1