FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Bojan Blažina
glasova: 17
bodova: 8
2. branimir jaredic
glasova: 11
bodova: 6
3. Đuro Sulimanović
glasova: 8
bodova: 4
4. Mario Pejaković
glasova: 5
bodova: 1
5. Marina Puh
glasova: 5
bodova: 1
6. orsat kobilic
glasova: 4
bodova: 1
7. Marija Pustički
glasova: 4
bodova: 1
8. Jaka Nizic
glasova: 1
bodova: 1
9. silvia sandri
glasova: 0
bodova: 1
10. Dražen Samardžić
glasova: 0
bodova: 1