FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Leon Sačer
glasova: 13
bodova: 8
2. Ljiljana Ferić
glasova: 12
bodova: 6
3. Amira Skopljak
glasova: 8
bodova: 4
4. Daniel Antonio Tepuš
glasova: 7
bodova: 1
5. Ana Lovrinčević
glasova: 4
bodova: 1
6. Gordana Nikolovska-Dimeska
glasova: 4
bodova: 1
7. Mark Per
glasova: 4
bodova: 1
8. adnana ljevakovic
glasova: 4
bodova: 1
9. Ivana Rudnički
glasova: 2
bodova: 1
10. Radovan Ivančević
glasova: 1
bodova: 1