FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Ljiljana Ferić
glasova: 18
bodova: 8
2. Marija Mrkojević
glasova: 14
bodova: 6
3. Ines Habereiter
glasova: 12
bodova: 4
4. Marta Konjačić
glasova: 12
bodova: 1
5. Sadika Bajutti
glasova: 7
bodova: 1
6. Igor Malešević
glasova: 5
bodova: 1
7. Silvija Munda
glasova: 5
bodova: 1
8. Renata Franulić
glasova: 4
bodova: 1
9. Ana Lovrinčević
glasova: 1
bodova: 1
10. Blaženka Vondra
glasova: 0
bodova: 1