FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Dragana Rogošić
glasova: 9
bodova: 8
2. MARTINA KASUNIĆ
glasova: 8
bodova: 6
3. [P] Ognjen Karabegovic
glasova: 7
bodova: 4
4. Samir Zahirović
glasova: 7
bodova: 1
5. Marin Mikić
glasova: 6
bodova: 1
6. [F] Gregor Podvinski
glasova: 2
bodova: 1
7. Korisnik 11233
glasova: 1
bodova: 1
8. Suzana Pinjuh
glasova: 1
bodova: 1
9. Olga Camlić
glasova: 1
bodova: 1
10. Lara Odorčić
glasova: 1
bodova: 1