FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Igor Brautović
glasova: 10
bodova: 8
2. [N] Božo Prlenda
glasova: 6
bodova: 6
3. Saša Ratković
glasova: 5
bodova: 4
4. Jozo Klarić
glasova: 4
bodova: 1
5. luka živković
glasova: 4
bodova: 1
6. Olga Mijic
glasova: 4
bodova: 1
7. Kristina Koboević
glasova: 3
bodova: 1
8. Barbara Kujavec
glasova: 2
bodova: 1
9. [P] Ognjen Karabegovic
glasova: 1
bodova: 1
10. Klara Pendeš
glasova: 1
bodova: 1