FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Tina Erman
glasova: 13
bodova: 8
2. [F][N] Igor Brautović
glasova: 11
bodova: 6
3. Boris Frković
glasova: 9
bodova: 4
4. [N] Neven Jurkovic
glasova: 8
bodova: 1
5. Iva Knežević
glasova: 8
bodova: 1
6. Korisnik 1611
glasova: 8
bodova: 1
7. [F][N] Sanja Kulušić
glasova: 5
bodova: 1
8. Korisnik 966
glasova: 2
bodova: 1
9. Andrea Solar
glasova: 0
bodova: 1
10. Petar Kasum
glasova: 0
bodova: 1