FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [N] Andrea Topić
glasova: 9
bodova: 8
2. [F] Tomislav Veić
glasova: 7
bodova: 6
3. Sara Kager
glasova: 4
bodova: 4
4. Dario Kožul
glasova: 2
bodova: 1
5. [N] Snježana Bratanović
glasova: 2
bodova: 1
6. [F] Josip Stević
glasova: 2
bodova: 1
7. Dejan Janošević
glasova: 1
bodova: 1
8. Đurđica Baić
glasova: 1
bodova: 1
9. Nikolina Stanišić
glasova: 1
bodova: 1
10. Berislav Fabijanić
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana