FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Igor Brautović
glasova: 12
bodova: 8
2. Nikola Sekulić
glasova: 7
bodova: 6
3. Ružica Petričević
glasova: 6
bodova: 4
4. Jerko Vlašić
glasova: 5
bodova: 1
5. Mladen Božičković
glasova: 4
bodova: 1
6. [F] Ivana Todorovic
glasova: 4
bodova: 1
7. Branimir Cupar
glasova: 3
bodova: 1
8. [N] Andrea Topić
glasova: 2
bodova: 1
9. Korisnik 4569
glasova: 1
bodova: 1
10. Berislav Fabijanić
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana