FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Samir Zahirović
glasova: 7
bodova: 8
2. [N] Snježana Bratanović
glasova: 6
bodova: 6
3. [F] Tomislav Veić
glasova: 5
bodova: 4
4. luka živković
glasova: 4
bodova: 1
5. Jerko Vlašić
glasova: 4
bodova: 1
6. [F] Kristinka Baglama
glasova: 3
bodova: 1
7. Tijana Lubura
glasova: 2
bodova: 1
8. Amira Skopljak
glasova: 1
bodova: 1
9. Roberta Paljar
glasova: 0
bodova: 1
10. Branimir Cupar
glasova: 0
bodova: 1