FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Igor Brautović
glasova: 8
bodova: 8
2. Tijana Lubura
glasova: 7
bodova: 6
3. [F] Tomislav Veić
glasova: 6
bodova: 4
4. [F] Kristinka Baglama
glasova: 6
bodova: 1
5. [F] Matej Snopek
glasova: 5
bodova: 1
6. Nikola Sekulić
glasova: 4
bodova: 1
7. Mladen Božičković
glasova: 3
bodova: 1
8. ksenija glavak
glasova: 2
bodova: 1
9. Igor Pavlović
glasova: 2
bodova: 1
10. Iva Brabec
glasova: 2
bodova: 1