FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. romeo starcevic
glasova: 6
bodova: 8
2. Silvija Munda
glasova: 5
bodova: 6
3. Nadja Pandur
glasova: 4
bodova: 4
4. Matej Paluh
glasova: 4
bodova: 1
5. [N] Snježana Bratanović
glasova: 4
bodova: 1
6. Krešimir Varga
glasova: 2
bodova: 1
7. Mladen Božičković
glasova: 1
bodova: 1
8. Nikolina Plejić
glasova: 0
bodova: 1
9. Adriana Kaštelan
glasova: 0
bodova: 1
10. Martin Matešić
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana