FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Andrea Lovrić
glasova: 9
bodova: 8
2. [F] Ivana Todorovic
glasova: 9
bodova: 6
3. Maja Kraljik
glasova: 7
bodova: 4
4. Aida Antic
glasova: 6
bodova: 1
5. [F] Dario Šišul
glasova: 5
bodova: 1
6. Margarita Biskup
glasova: 4
bodova: 1
7. [F] Tomislav Veić
glasova: 4
bodova: 1
8. Nataša Rašić
glasova: 3
bodova: 1
9. [F] Kristinka Baglama
glasova: 3
bodova: 1
10. Nikola Sekulić
glasova: 2
bodova: 1