FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Ante Jurjević
glasova: 15
bodova: 8
2. Luka Škrgulja
glasova: 13
bodova: 6
3. Domagoj Borscak
glasova: 9
bodova: 4
4. Korisnik 1168
glasova: 7
bodova: 1
5. Jovana Miletic
glasova: 6
bodova: 1
6. Dejan Anđelić
glasova: 4
bodova: 1
7. Marko Tarade
glasova: 2
bodova: 1
8. Tomislav Bilić
glasova: 2
bodova: 1
9. Selma Hamidovic
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana
10. Darko Ričko
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana