FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Iva Viento
glasova: 5
bodova: 8
2. Mario Pejaković
glasova: 3
bodova: 6
3. Jovan Radakovic
glasova: 3
bodova: 4
4. Vladimir Stojićević
glasova: 3
bodova: 1
5. Ante Odak
glasova: 2
bodova: 1
6. antonia vodanović
glasova: 1
bodova: 1
7. Mario Sacer
glasova: 1
bodova: 1
8. [F] Kristinka Baglama
glasova: 0
bodova: 1
9. Tijana Lubura
glasova: 0
bodova: 1
10. Igor Isanovic
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana