FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Mario Pejaković
glasova: 6
bodova: 8
2. Korisnik 4437
glasova: 4
bodova: 6
3. Mario Blažević
glasova: 3
bodova: 4
4. Hamza Kulenović
glasova: 2
bodova: 1
5. Jurica Žumberac
glasova: 2
bodova: 1
6. Mario Sacer
glasova: 1
bodova: 1
7. [F] Kristinka Baglama
glasova: 1
bodova: 1
8. Matej Paluh
glasova: 0
bodova: 1
9. Darko Ričko
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana
10. Igor Travalja
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana