FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Ivica Dujić
glasova: 17
bodova: 8
2. [F] Petra Vukoša
glasova: 10
bodova: 6
3. [F] Kristinka Baglama
glasova: 9
bodova: 4
4. Nikola Ljubojevic
glasova: 6
bodova: 1
5. Nataša Bencic
glasova: 3
bodova: 1
6. Marijana Gašpić
glasova: 2
bodova: 1
7. patricija fiolić
glasova: 2
bodova: 1
8. Gabrijela Orsag
glasova: 2
bodova: 1
9. Marija Čikada
glasova: 1
bodova: 1
10. Mario Pejaković
glasova: 1
bodova: 1