FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Karlo Hečimović
glasova: 13
bodova: 8
2. svetislav cvetković
glasova: 10
bodova: 6
3. Mario Pejaković
glasova: 9
bodova: 4
4. [N] Ivana Miletić
glasova: 6
bodova: 1
5. Tomislav Jagar
glasova: 6
bodova: 1
6. Mia Katić
glasova: 3
bodova: 1
7. [F] Vedran Petak
glasova: 2
bodova: 1
8. Tina Štambuk
glasova: 2
bodova: 1
9. Jelena Budinski
glasova: 1
bodova: 1
10. Doris Bekavac
glasova: 1
bodova: 1