FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Vikica Jeličić
glasova: 10
bodova: 8
2. Miljan Kenjic
glasova: 10
bodova: 6
3. Jan Valo
glasova: 9
bodova: 4
4. Martina Mirković
glasova: 9
bodova: 1
5. Tomislav Katalinić
glasova: 6
bodova: 1
6. jana ramajana
glasova: 5
bodova: 1
7. Lora Pešušić
glasova: 5
bodova: 1
8. Kristina Bancaliski
glasova: 1
bodova: 1
9. Leda Listeš
glasova: 1
bodova: 1
10. Boris Begović
glasova: 0
bodova: 1