FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Igor Brautović
glasova: 25
bodova: 8
2. Adriana Kaštelan
glasova: 18
bodova: 6
3. Samir Zahirović
glasova: 14
bodova: 4
4. Karlo Gavric
glasova: 12
bodova: 1
5. Jozo Klarić
glasova: 11
bodova: 1
6. Margarita Biskup
glasova: 9
bodova: 1
7. Ajdin Šabanović
glasova: 8
bodova: 1
8. Jan Valo
glasova: 8
bodova: 1
9. zvonimir rendeli
glasova: 4
bodova: 1
10. KRUNOSLAV ERGOVIĆ
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana