FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Luka Škrgulja
glasova: 16
bodova: 8
2. Bernardo Dadić
glasova: 15
bodova: 6
3. [N] Igor Apostolovski
glasova: 12
bodova: 4
4. Jan Stojković
glasova: 7
bodova: 1
5. Dalibor Vozila
glasova: 6
bodova: 1
6. Darko Duda
glasova: 4
bodova: 1
7. Tomislav Ćurić
glasova: 2
bodova: 1
8. Dražen Samardžić
glasova: 0
bodova: 1
9. Željko Milaković
glasova: 0
bodova: 1
10. Vjekoslav Martinčević
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana