FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Tea Lukinić
glasova: 17
bodova: 8
2. Miha Crnič
glasova: 11
bodova: 6
3. Ante Odak
glasova: 10
bodova: 4
4. Željko Oskoruš
glasova: 9
bodova: 1
5. [F] Dario Šišul
glasova: 7
bodova: 1
6. Martina Ponjavic
glasova: 6
bodova: 1
7. Suad Bobić
glasova: 5
bodova: 1
8. Valentina Valjak
glasova: 3
bodova: 1
9. Nisvet Jusić
glasova: 1
bodova: 1
10. [N][V] Janko Levnaic
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana