FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Emina Kadunic
glasova: 11
bodova: 8
2. Boris Frković
glasova: 11
bodova: 6
3. Tomislav Bilić
glasova: 11
bodova: 4
4. [N] ante gašpar
glasova: 8
bodova: 1
5. Antonija Zrinski
glasova: 8
bodova: 1
6. BlackdoG Martin Turk
glasova: 7
bodova: 1
7. Mario Blažević
glasova: 3
bodova: 1
8. Mirela Rupic
glasova: 1
bodova: 1
9. Dalibor Vozila
glasova: 1
bodova: 1
10. Paolo Canosa
glasova: 0
bodova: 1