FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Valentina Vukadinović
glasova: 19
bodova: 8
2. Darko Duda
glasova: 15
bodova: 6
3. BlackdoG Martin Turk
glasova: 10
bodova: 4
4. [N] Ivana Miletić
glasova: 8
bodova: 1
5. Korisnik 1168
glasova: 8
bodova: 1
6. [F][N] Ivo Šišević
glasova: 7
bodova: 1
7. Bojan Blažina
glasova: 4
bodova: 1
8. josipa uzelac
glasova: 3
bodova: 1
9. vlatka glavati
glasova: 0
bodova: 1
10. Mirela Rupic
glasova: 0
bodova: 1