FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Aida Antic
glasova: 7
bodova: 8
2. [N] Antonija Kodžoman
glasova: 5
bodova: 6
3. [N] Snježana Bratanović
glasova: 4
bodova: 4
4. [N] Siniša Jakopec
glasova: 4
bodova: 1
5. Željko Oskoruš
glasova: 3
bodova: 1
6. Dejana M. Šaule
glasova: 3
bodova: 1
7. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 1
bodova: 1
8. Ivan Huljev
glasova: 1
bodova: 1
9. Mladen Božičković
glasova: 1
bodova: 1
10. Lidija Flis
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana