FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [N] Snježana Bratanović
glasova: 7
bodova: 8
2. Marko Nadj
glasova: 6
bodova: 6
3. Aida Antic
glasova: 4
bodova: 4
4. [N] Antonija Kodžoman
glasova: 4
bodova: 1
5. Vernes Nasup
glasova: 3
bodova: 1
6. Željko Oskoruš
glasova: 3
bodova: 1
7. Ivan Huljev
glasova: 3
bodova: 1
8. Vedran Doležal
glasova: 3
bodova: 1
9. Dejana M. Šaule
glasova: 2
bodova: 1
10. Vjekoslav Šabarić
glasova: 0
bodova: 1