FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Ilhana Babic
glasova: 10
bodova: 8
2. [F][N] Roberto Pavic
glasova: 7
bodova: 6
3. Željko Oskoruš
glasova: 5
bodova: 4
4. [N] Siniša Jakopec
glasova: 4
bodova: 1
5. Stiven Knaus
glasova: 4
bodova: 1
6. Mario Pejaković
glasova: 3
bodova: 1
7. [F] Dario Šišul
glasova: 3
bodova: 1
8. Admir Dervišević
glasova: 2
bodova: 1
9. Aida Antic
glasova: 2
bodova: 1
10. Mario Jambrek
glasova: 0
bodova: 1