FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Paula Podnar
glasova: 13
bodova: 8
2. Dejana M. Šaule
glasova: 7
bodova: 6
3. [F] Dario Šišul
glasova: 6
bodova: 4
4. Vernes Nasup
glasova: 5
bodova: 1
5. Kristijan Keretić
glasova: 5
bodova: 1
6. Dragan Nišler
glasova: 5
bodova: 1
7. Margarita Biskup
glasova: 4
bodova: 1
8. [N] Zoran Rudec
glasova: 4
bodova: 1
9. Aida Antic
glasova: 4
bodova: 1
10. Mladen Božičković
glasova: 0
bodova: 1