FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F] SARA PAVIČIĆ
glasova: 9
bodova: 8
2. Nikola Sekulić
glasova: 4
bodova: 6
3. [F] Kata Filipović
glasova: 4
bodova: 4
4. Željko Oskoruš
glasova: 4
bodova: 1
5. Aida Antic
glasova: 4
bodova: 1
6. Vernes Nasup
glasova: 4
bodova: 1
7. Mato Pavlovic
glasova: 3
bodova: 1
8. Mladen Božičković
glasova: 2
bodova: 1
9. Antea Mrčela
glasova: 2
bodova: 1
10. [F][N] Srđan Dunđerović
glasova: 1
bodova: 1